dasiųsti

dasiųsti
×dasių̃sti, dasiuñčia, dàsiuntė (hibr.) žr. atsiųsti 4: Kap nevaikščiosiu, tai kad Dievas smertį greičiau dasių̃st! Dglš. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiųsti — išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiųsti — nusių̃sti, nusiuñčia, nùsiuntė tr. K, Rtr, DŽ1; SD217,203, KlC104, H153, Q558, R420, Sut, M 1. paliepti nueiti, nuvykti: Nusiųstas SD279. Nusiunčiu pas ką R64. Nusių̃sti daktaro NdŽ. Jis nùsiuntė piršlius pas tą karalaitę NdŽ. O mane gig pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiųsti — parsių̃sti, parsiuñčia, par̃siuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; SD1108, H189, Q621, R, Sut, M 1. paliepti pareiti, parvykti: Netiko (nepatiko) tarnauti, par̃siuntė numie Pvn. O dabar ponas nenor ją vest, o parsiuntė ją namo BsPI5. Ir paniekino jį Herodas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiųsti — pasių̃sti, pasiuñčia, pàsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ; Q120, R8, Sut, M 1. paliepti kokiu reikalu nuvykti, nueiti: Vyresnysiai vaikas visuomet eina te, kur jį močia pasiuñčia Skrb. Pusmergė pri rankų jau, šį tą ten pasių̃sti Krtn. Pàsiuntamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiųsti — tr. K, Rtr, Š, NdŽ; LL190 1. pergabenti, perkelti, perduodant kitiems: Tę buvo nuvežę, tai turėjo šę parsiųst Jrb. Nuvežė į Šiaulius [ligonį], iš ten parsiuntė į Vilnių, gydė Krš. 2. DŽ1 per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis perduoti į kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasiųsti — prasių̃sti, prasiuñčia, pràsiuntė tr. 1. K, Sut, NdŽ pasiųsti pro ką nors. 2. (dial.) žr. išsiųsti 1: Jį prasiuntė šalin, ė man an ausies pašnibždė[jo] Ml. | refl. tr.: Tėvas prasisiuñčia sūnų: eik tu, sūnau, iš po kirvio (ps.) Tvr. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiųsti — prisių̃sti, prisiuñčia, prìsiuntė tr. K, Rtr, NdŽ, DŽ1; Q657, I, LL94 1. atsiųsti daug ko: Tėvas prìsiuntė visokių rūbų, pripirko žemės Dgč. 2. (sl.?) KlK18,7 žr. atsiųsti 1: Prisiųsk man savo angelą, kad tas mane užstotų prš. 3. (sl.?) žr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siųsti — sių̃sti, siuñčia, siuñtė tr. K, Rtr, BŽ61, DŽ; WP233, H116, R, M, LL171 1. liepti eiti kokiu reikalu: Siunčiu kop SD170. Siunčiu padėtojus Sut. Siųsk sūnų prie gentainio J. Siųsti (apskirtąjį) I. Neatejęs būč, kad nesiuñtus boba Klt. Kvieslys …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”